På denna sida finns lite av allt möjligt då min släktforskning varit precis som den inte ska vara dvs lite spretig.

    Då jag numera bor i Bestorp söder om Linköping så har jag även forskat på "trakten häromkring" dvs lite hembygds 

    forskning har det blivit. 


    Men först ett kortare redogörelse om min uppväxt med tidstypiska bilder finner du här.


    Hembygdsforskning på Stugan Skuffundan alias Björksätter

Ett foto kan "berätta" brukar man säga och här har jag följt upp 2st foton från förr.


Det första är när systrarna Ester och Ella gifter sig 5 mars 1921.


Det andra fotot är när man klätt upp sig och ställt upp sig för fotografering i samband med vadå, kanske var det att fotografen skulle komma just den dagen?

Här kan du läsa om vad som förutvarit sig i torpet Stålvik uti Tjärstad socken i Östergötlands Län på 1820-talet.


Då det visat sig att det finns koppling mellan Stålvik och byn Sätra i Bestorp så finns här ett register med dessa personer.

Det mesta som händer och påverkar en person är som sagt "tillfälligheter" även om man kanske inte tror det. Detta gäller även om man forskar bakåt i tiden.

På denna hemsida kan du hitta både om Börje Rahmqvist och hans släkt och precis ovan information om Torpet Stålvik. Mellan de personer som finns där benämnda, Börje/Stålvik finns ingen mig känd släktskap men likväl finns en koppling. Börjes morfar, J.O. Nilson var bl.a ägare av Hjulsbro Tråddrageri vilket blev kvar i släkten tills det senare såldes. Under lång tid och fram till c:a mitten av 1950-talet hade företaget en kamrer med namnet Carl G Carlsson, denne Carl är densamme person som har författat skriften om Torpet Stålvik. Av en ren tillfällighet så får jag i min hand 2018 tag i skriften "Från spik till spänntråd" utgiven av Avako Hjulsbro AB 1907-2007" och däri hittar jag 2st foton, ett från 1920 och det andra från 1930. På bägge fotona finns den redan nämnde Carl G Carlsson och även Böjes morbror tllika Jonnos son Olle med på bägge bilderna. Om du klickar på 1920 , nr 12 och 13,eller 1930 , nr 31 och 32 så får du då se dessa personer och all övrig personal.