NÅGRA NOTERINGAR OM ERIK Emil ERIKSSON OCH KRISTINA ERIKSSON SAMT MIG SJÄLV.

 

Min farmor Anna Hedvig Anderson föddes den 8.10.1847 i Fränninge. Vem som var min farfar ville Anna som då vare ogift, aldrig uppge. Jag bodde som barn hos henne flera somrar. Hon hade en starklilja och ytterst bestämd. Anna dog i St Pauli i Malmö dit hon inflyttat 1930. Far föddes den 12.3.1882 i Hårderup, Fränninge församling, Malmöhus län, där Anna ägde ett mindre bostadshus. Far hade tre syskon bl. andra Nils Peter Sjöberg född 18/7 1891 som blev landsfiskal i Kävlinge. Mor var född den 18.12.1882 i Månslunda, Fogeltofta, Kristianstads län. Hennes föräldrar var husaren Anders Herman Palmqvist, född 1840 och Hanna Hansdotter, född 1842. De vigdes 2/3 1867.

Efter två års skolgång kom Far som 10-åring ut i förvärvslivet. Han tjänade som vaktpojke och dräng fram till exercisen, där han blev god vän med en av Mors bröder, som förde dem samman. Efter kortvarig skolgång tjänade Mor som piga på landet men vid 18-års ålder kom hon till Malmö, där hon hade skilda platser som hembiträde, sist hos en familj å Regementsgatan 14. Far följde efter Mor till staden och fick anställning som kusk vid Malmö hyrkuskbolag där man hyrde ut kusk och vagn per dag eller längre. Far började vid Malmö Hästspårvägar den 19.12.1906 med en lön av 90 kr/mån. För att förbättra ekonomin arbetade Mor först som strykerska men hon trivdes inte med detta jobb. De kom då på idén att öppna hökeributik i hörnet av Södra Parkgatan 35 och Simrishamnsgatan detta hus är nu rivet). Far och Mor hade sin bostad i samma hus och där föddes jag den 17 maj 1908. Hökerirörelsen gick bra, mycket tack vare Mors förmåga att laga och sälja hemlagad mat. Då de samlat några tusen kronor var Far beredd att göra sin första husaffär. De avyttrade den gamla butiken och köpte den 29 maj 1912 stadsägan 143 i Södervärn d v s hörnet av Ystadvägen och Dalslandsgata även detta hus är nu rivet. Far gav 56.747 kronor för den förfallna fastigheten jämte en lika nergången hökeriaffär. Fastigheten var emellertid belånad för 65.000 kronor och Far fick därför i samband med köpet nedsatt denna gäld till inköpspriset. Hans totala kontanta insats uppgick till cirka 3.000 kronor. Man rustade upp affärslokalerna, en speceri och en mjölkaffär. Rörelsen utvecklades fint och något år därefter förvärvade Far även ett annat förfal­let hus, Ystadvägen 34-36. Han skötte och förbättrade själv dessa båda fastig­heter och drev dessutom en mindre trädgårdsrörelse vid Rosenlunds Mejeri,han levererade päron bl a till Savoy varjämte han hade sin tjänst vid Spårvägarna, som elektrificerades 1908. Fram till 1923 gjorde Far en del smärre husaffärer och under denna tid föddes den 9.10.1918 min bror Emil som blev praktiserande läkare i Malmö. I maj 1923 gjorde Far sin bästa affär, då han tillsammans med handlanden Alfred Mårtensson förvärvade tomt nr 1 i kv 26 Värnhem i Malmö för 525.000 kronor, i vilken fastighet Handelsbanken hade nödlidande inteckningar. Kompanjonerna blev ganska snart oeniga och i oktober 1926 löste Far ut Mårtensson från Värnhem, varvid han betalade Mårtensson dennes insats jämte 100.000 kronor, som Far fick låna i Handelsbanken. Värnhem gick vidare till mina tre söner vilka sålde densamma i okt 1980 för 3,2 millioner kronor. Fastigheten och affären på Dalslandsgatan såldes och 1926 flyttade familjen till Värnhemshuset, först till en trerummare vid Lundavägen 1 och senare till en större lägenhet vid Sallerupsvägen 2. Snart därefter tog Far den 20.1.1927 avsked från Spårvägarna. Samma år köpte han Ystadgatan 32. Båda fastigheterna voro bristfälligt byggda men rustades successivt upp. Trots investeringarna gav husen ett gott netto.1932 inköpte Far en sommarvilla vid Ljunssätersvägen i Ljunghusen och under andra världskriget hade han i Tormestorp en mindre lantegendom benämnd Dallaröd, som emellertid Staten rätt snart exproprierade till övningsfält åt Pansarvärnsregementet i Hässleholm Han gjorde därvid en god vinst och förvärvade så efter hand fastigheterna Regementsgatan 14 och 16 samt Kärleksgatan 3 i Malmö. Regementsgatan 14 köpte jag av far och byggde om densamma, Emil övertog Regementsgatan 16 samt Kärleksgatan 3. När jag 1943 köpte sommarvillan vid Västervångsvägen 17 i Falsterbo, sålde Far Ljunghusen och förvärvade stadsägan 319 Falsterbovång. Han uppförde där en sommar­villa som Sten E nu äger. Timret till villan hämtades från Dallaröd. Far ägde under flera år större andel i Fougstedts Konfektions AB och i Malmö Bageri AB. Dessa aktieposter avvecklades på 60-talet och gav gott netto.

Far dog den 5.5.197 och Mor den 12.9.1974 men dessförinnan övertog Emil och jag Fars kvarvarande tre fastigheter efter noggranna värderingar av Skånes

Handelskammare. Föräldrarna ligger begravda på sin gravplats Östra Kyrkogården i Malmö. Far var ovanligt viljestark och orädd. Han hade god känsla för affärer. Far var uppskattad sällskapsmänniska, som roade sin omgivning med trevliga gamla sånger. Medlemskap hade han i flera ordenssällskap. Mors kärlek till Far var nästan rörande. För henne var maken och sönernas familjer allt i världen. Hon var en underbar husmor. Hennes "bord" var städse gott och rikligt. Hon var mycket sparsam i synnerhet mot sig själv men sina barn och deras familjer unnade hon allt. Jag konfirmerades i S:t Petri och tog studenten 1928 vid Högre Allmänna Läroverket för gossar i Malmö. Efter exercisen i Gävle arbetade jag nio månader som sekreterare vid Svenska Generalkonsulatet i Marseille. Jur kand blev jag 1932 och advokat l936 sedan jag dessförinnan under tre år tingsmeriterat mig vid Oxie och Skytts häradsrätt. Min advokatrörelse drev jag i Malmö till 1946 tillsammans med Leo Lenfeldt. Sist­nämnda år anställdes jag som biträdande direktör i Svenska Handelsbanken och chef för Handelsbanken i Malmö blev jag 1955, från vilken tjänst jag avgick med pension 1972, varefter jag flyttade till Spanien. Dessförinnan köpte sommarvillan Kaplangränd 5 i Falsterbo och sålde Regementsgatan 14 samt min villa i Ljunghusen och min andel i Värnhemshuset skänktes till mina söner. I Spanien lät vi uppföra villan å Guadalmina Alta 405, San Pedro de Alcantara(Marbella).

 

Jag gifte mig första gången den 25.11.1933 med Gulli Nilsson från Malmö. Gulli dog i galopperande lungsot den 31.10.1935 efter kort tids sjukdom.

 

Därefter ingick jag äktenskap med Britta Egnell från Marstrand den 27.11.1937 sedan jag ett halvår dessförinnan träffat henne hos Folke Billqvist i Malmö.

Britta som vad född den 21.7.1916 avled i cancers den 4.10.1963 efter 3 års sjukdom. I detta äktenskap föddes Sten 28/8 1938, Bertil 22/5 1940 och Christer 2/4 1942.

Birgitta ligger begravd på mina föräldrars gravplats

 

Kerstin var skild när vi träffades i slutet av 1964. Vi gifte oss den 17.10.1965. Kerstin hade i tidigare äktenskap sönerna Fredrik och Richard Laurin, födda respektive 17.1.1949 och 10.3.1950

 

Jag ansågs i min ungdom som en god simmare och tog ett stort antal distriktsmästerskap i olika simsätt även som ett Svenskt Mästerskap samt satte två skol­rekord i Stockholm varför jag tilldelades skolans idrottssköld som bäste idrottsman. Ett stort arbete har jag lagt ner för Malmö Simsällskap, Skånes Konstförening och Malmö Nation i Lund, i vilka tre sammanslutningar jag är hedersledamot. Mina stora intressen har varit sport samt konst och antikviteter och utländska aktier

 

Falsterbo i dec 1980

Sixten Eriksson