Välkommen till Christers hembygds och släktsida


Hej !

Syftet med denna hemsida är att presentera "hem och släktforskningresult". Vad som presenteras på Britt-Maries och Rositas är något som de själva har tagit fram till 99%. Det du finner på min(Christers) sida är mångas bidragit, men generellt kan sägas "ingen nämnd ingen glömd", men det finns några personer som jag inte kan undgå att nämna. Börje(outstanding), Ingrid och Mary-Ann, DU ska också betänka att det de fick fram skedde innan "internet", dvs med hjälp av fisch, otaliga brev mellan släktforskarkollegor såväl inom som utomlands och sist men inte minst oräkneliga besök till forskarsalen på Vadstena Slott. Själv har jag "från" och på senare tid "till" under c:a 15 års tid hållit på medan jag vet att Börje och Ingrid höll på minst i 25 år och avslutade sin forskning i början av 2000-talet. Så jag är stum av beundran för i första hand dessa tre personers arbete men även mycket tacksam för alla andras hjälp. Tack alla ni!


Vill du se de olika grenarna med allt material så får du gå vidare via Rosita eller Christer. Britt-Marie.se nedan.


Britt-Marie

Eftersom hon avled pga cancer 2017 kommer jag att underhålla dvs ändra/ta bort befintlig lägga till ny information på hennes hemsida och till den kommer du här.

      Christer


                Help    Hilfe    au secours!    Hello children of the hikers!


Click here to get to a register that is a lot of Swedes who have migrated. Can you help me bring out tasks how it went for them in America? If you know anything about them send me an email with the details.

Click here, you will be shown a map showing the origins of those who migrated.


      Christer