Hej !

Syftet med denna hemsida är att presentera "hem och släktforskningresult". Det du finner på min(Christers) sida är mångas bidragit, men generellt kan sägas "ingen nämnd ingen glömd", men det finns några personer som jag inte kan undgå att nämna. Börje(outstanding), Ingrid och Mary-Ann, DU ska också betänka att det de fick fram skedde innan "internet", dvs med hjälp av fisch, otaliga brev mellan släktforskarkollegor såväl inom som utomlands och sist men inte minst oräkneliga besök till forskarsalen på Vadstena Slott. Själv har jag "från" och på senare tid "till" under c:a 15 års tid hållit på medan jag vet att Börje och Ingrid höll på minst i 25 år och avslutade sin forskning i början av 2000-talet. Så jag är stum av beundran för i första hand dessa tre personers arbete men även mycket tacksam för alla andras hjälp. Tack alla ni!


Britt-Marie avled pga cancer 2017, jag kommer att underhålla dvs ändra/ta bort befintlig lägga till ny information på hennes hemsida och till den kommer du genom att klickar här.


Emigrants you own page with info and photos.

     

Alla/Samtliga som jag forskat på och även hjälp andra med, dessa personer finner du om du klickar här