Tanken med att visa brev och andra dokument som på något sätt har anknytning till släkten Laurin är för att ge dagens läsare en liten inblick i livet från förr.

Brev då var lika vanliga som nu men idag sker det mer i form av mejl, sms, mms osv osv. man kan konstatera att det var inte ovanligt att ett svarsbrev skickades med "vändande post" som det då kallades. Likaså ser man att brev var något som inte bara skickades då och då, man kan förstå att det skickades nästan dagligen mellan familjemedlemmarna.


Eftersom i svunna tider PLM och delar av släkten Laurin äro så med varandra förknippade så är det första jag lägger in en dikt om PLM, troligtvis skriven på slutet av 1970-talet.


Breven härrör från *PAPPLÅDAN* som förvisades på släktträffen 2013 med några få undantag, dessa är markerade med en *


Den Clas som förekommer är Clas Östberg, Rolf är Rolf Sethman


Ett brev från Knut till Oscar  daterat 1927


Ett brev från Knut till Oscar daterat 192X


Ett brev från Oscar till svågern Rolf Setman daterat 193003 *


Ennu ett från Oscar till Svågern Rolf Setman daterat 193011 *


Ett brev från Rolf Setman till Axel rörande Georgs bortgång daterat 1937


Ett brev från Axel till ? angående Georgs bortgång  daterat 1937


Ett brev från Ebba till Knut  daterat1938 mycket svårläst på sätt och vis


Ett brev från Eric till Knut daterat 1938 där Eric förklarar/försvarar sitt agerande samt drar paralleller bröder emellan.


Ett brev från Oscar till Knut daterat 1943.


Ett brev till Axel från Clas Östberg  daterat 1944.


Ett brev från Oscar till Knut daterat 1945, där Oscar är synnerligen irriterad på sonen.


Ett brev från Oscar till Knut daterat  Bjerred 1946


Ett brev från Oscar till Knut daterad 1947


Ett brev från Oscar till Knut daterat 1949


Ett brev till Clas Östberg från Eric daterat 1950