Björkegreens Hotell Örebro där Saphiolus hade sina "Fotografiska Atelier" som ibland hette "S. Frankels" eller "L. Frankels"