Briteborg i Tjärstad socken som då 1927 egdes av Sturefors Egendom Grefve Bielke


Vad som är anledning till fotot vet jag inte men notera att alla äro uppklädda och att man tagit med gårdens hästar. Kanske anledningen därtill är att det måhända var "finare" att ha hästar än oxar som då var vanligare. Huvuddelen av personerna på fotot tillhör familjen Salomonsson, sånär som på två stycken. Det sorliga med kortet är att frun-mamman Anna Cecilia Karlsson, som är syster till tvillingbröderna Carl och Josef på fotot som berättar om systrarna Ester och Ellas giftemål, är bara sedan c:a ett år avliden,1925-10-18, vid 38-års ålder av "njurlidande" och efterlämnade då make med sex barn. Lägg märket till att det är flickorna som håller i samtliga djur! Inget av barnen stannar på gården Briteborg som varit i familjens "ägo" sedan Salomons pappa Simon Jonsson flyttar dit 1826 utan alla barnen flyttar till Norrköping.

Från vänster till höger:


Lärarinnan Märta Sofia Karlsson f18720926 i Tjärstadgård, blev 18970101 lärarinna i Briteborg och Gärdalens skola. En stöttepelare för familjen efter hustruns bortgång.


Älsta dottern Ingrid Maria f19100423    d19980508


Ynglingen i kostym är Märtas systerson John Ragnar Natanael Andersson f19031002  d19810504, förblev ogift hela livet bl.a pga "klena nerver", även han stöttades av Märta


Flickan i vita klänningen är Margit Anna Elisabet nr fem i barnaskaran f19200924    d20070806


Hon som ömt håller fåret är nr fyra Greta Wilhelmina f19160224    d19590714


Hon som håller hästen med den lille pojken är nr två Sigrid Linnea f19111116    d19860417


Den lille pojken som sitter på hästen är Karl Gunnar Salomon f19240322     d19961016


Flickan längst till höger är nr tre Karin Cecilia f19140114    d19940311


Sedan kommer änkemannen och brukaren av Briteborg Carl August Salomonsson  f18750916 i Finnhemmet - Briteborg  Tjärstad socken, gift 19090522    d19361122


Längst till höger Carls pappa Salomon Simonsson f18440816  i Briteborg Tjärstad socken   d19310902