En liten kort historia om stugan Skuffundan alias Björksätter eller vice versa


Början på denna berättelse om Christers ”lyckade hembygdsforskning” är en kombination av intresse för gamla kartor, släktforskning, frisk luft  och en massa tur. Då jag för närvarande bor i Bestorp så studerade jag den gamla häradskartan över området speciellt över Sätra där jag nästan dagligen gör mina promenader. Jag hittade då ett ”ställe” på kartan med det jag tyckte ett både gulligt som sorgligt namn ”Skuffundan”. Alla andra platser på kartan kunde jag lokalisera men inte Skuffundan. Av erfarenhet så visste jag att de gamla Häradskartorna är förbluffande exakta men likväl så hittade jag inga spår av platsen. Hur som så ”fixade” jag med kartan så jag fick ut koordinaterna för Skuffundan så då med hjälp av GPS-en hittades platsen. När man visste exakt var man skulle leta så var den inte svår att hitta trots att jag säkert hade passerat den minst hundra gånger. Så nästa steg var att ta reda på lite mer om Skuffundan så då blev det dags för Husförhörslängderna. Döm till min stora förvåning, det fanns inget ställe som heter/hette Skuffundan med det stod ju så på kartan. Nu fick jag hjälp av turen, dvs Britta 95år gammal kunde dra sig till minnes att hon hört att en ogift kvinna med en dotter hade tragiskt omkommit neråt Roligheten (Sätravallen) och hon hade bott en bit från den gård  Britta bor i idag. Tragiskt i detta sammanhang är hon(Lena Carin Grip) hade varit ute och plockat bär, hon dog siste juli 1872, och dråsat ner för ett berg och blivit liggandes och senare dött, det sades att det var ”mask i munnen” när hon hittades. Därefter flyttade hennes o.ä dotter Augusta i november ut som sista registrerade boende i Björksätter alias Skuffundan. Denna information som jag kommit fram till stämde i stort med den info om Björksätter som jag också senare hittade i Paul Aineströms ”Torp och stugor i Vårdnäs socken”.