På livets vinliga färd träffar man många människor och råkar ut för än den ena och den andra oförutsedda händelse, om så dessa parametrar turligt samverka kan resultatet bli som följer. Vad hade då skett innan vi ser på vad "som blidde". Som man kan läsa i Börjes memoarer så kom han, Ingrid och jag, till Linköping i sent 1940-tal. Börjes fösta arbete var då att biträda den på sikt avgående kamreren Carlsson på Hjulsbro Trådrageri. C:a 60 år senare bor Christer i Bestorp och motionerar, dvs ute och vandrar i trakterna runt Bestorp, detta kan sägas vara starten på "hembygdsforskningen" med anledningen av "Torpet Skuffundan". Det ena gav det andra så plötsligt satt jag och slöbläddrade i en släktutredning "Från torpet Stålvik" i Brittas kök. Britta, det var hon som hjälpte mig med "Skuffundan" och gav mig fotona som jag använde vid "ett foto kan berätta". Upphovsmannen till "torpet Stålvik" Carl G Carlsson kändes på något odefinerbart sätt bekant så jag kollade i Börjes memoarer och där fanns en kamrer Carlsson men han hade ett helt annat förnamn. Likaså när jag bläddrade i släktutredningen träffade jag på ett bekant med det lite udda förnamnet. Så sammantaget för följande:

1/ Vi korrigerar förnamnet i Börjes memoarer på kamrer Carlsson, dvs den i memoarerna omnämnde Carlsson är den som skrivit släktregistret om "torpet Stålvik".

2/ Den då lilla flickan (1955-1956) med det "udda förnamnet" som idag är gift med med min för stunden "flickväns"  bror.

3/ Att min hemsida idag besöks mest av persomer som befinner sig i USA, trots att i mina övriga släktregister utgör USA emigranter endast en liten del.

4/ Sist men absolut det viktigaste att Britta och då specieltt hennes dotter Maria har givit klartecken att lägga ut detta på nätet på min hemsida trots att jag inte har, såvitt jag vet, ett enda spår av släktskapt med personerna i fråga.

V.v notera att jag lagt ut släktregistret "rakt av" som det skrevs 1958-1959, men för de i Sverige boende kompletterat med ev dödsdatum. Inga kopletteringar finns för de som flyttade till USA.


Torpet Stålvik år 2018 kortet taget från en plats söder om torpet. Till vänster                           På häradskartan från slutet av 1800-talet benämns torpet Stålvik som ett JT, dvs  jordkällaren och bakom den, med endast taket synligt uthuset.                                                ett jordtorp. Torpet Stålvik friköptes från gården Bersebo 1975, Bersebo friköptes                                                                                                                                                       från säteriet Adelsnäs1905.


På bilden nedan kan du se hur avkomman från Samuel och Stina på Stålvik har spritt sig i Sverige genom åren förutom de som "dro te Amerka"

Om du klickar här kommer du till Samuels Månsson och Stina Carlsdotters "stamtavla". Du är säker van att se antavlor så stamtavlan som börjar på 1820-talet och går framåt, dvs mot nutid kan kännas lite avigt till en början men det fixar du, lycka till..Likaså som redan nämnts så har inga personuppgifter på de som flyttade till Amerika uppdateras så har du aktuella uppgifter v.v att meddela dessa så ändrar/uppdaterar vi..