Från Eva i Södra Vi till Fröken Jenny Nicklason Skärstad Södra Vi 1906