"Klickar" du här får du upp första/sista sida i en lite bok tillhörande Agnes Düring 1871


"Klickar" du här får du läsa "En sannsaga från Småland 1939" Skriven av Gerda Lemchen, född Fagerström


"Klickar" du här så kan du läsa "Linköpingsgubbar 1918", en dåtidens "Hänt i vecket".