Du läsa och se bilder hur/när/var jag demonterade torp och stugor och sedan monterade upp dessa efter köparens önskemål.

 När du tittar i galleriet för de färdiga torpen/stugorna har alla dessa ett nummer så om du väljer motsvarande nummer nedan så   kommer du till motsvarande stuga.

 Nummer: 1  2  3  4  5