Du läsa och se bilder hur/när/var jag demonterade torp och stugor och sedan monterade upp dessa efter köparens önskemål.

 När du tittar i galleriet för de färdiga torpen/stugorna har alla dessa ett nummer så om du väljer motsvarande nummer nedan så   kommer du till motsvarande stuga.

  Nummer: 1  2  3  4  5  6  7  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31